SC10065 | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II),  Cu(TMHD)2

Catalogue NumberSC10065

Chemical NameBis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II),  Cu(TMHD)2

CAS Number14040-05-2

Molecular FormulaC22H38CuO4

Molecular Weight430.084

Purity98% Min.

MDL NumberMFCD00058920

Synonyms(2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATO)COPPER(II);2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONE COPPER(II) DERIVATIVE;BIS(2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATO)COPPER(II);COPPER BIS(2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE);COPPER BIS(2,2,6,6-TETRAMETHYLHEPTANE-3,5-DIONE);COPPER BIS(DIPIVALOYMETHANATE);COPPER II 2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE;COPPER(II) BIS(2,2,6,6-TETRAMETHYL-3,5-HEPTANEDIONATE);COPPER(II)-DPM;COPPER-THD;CU(TMHD)2;Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II),? Cu(TMHD)2

CategoryMetal Catalysts > Copper Compounds

SC10070 | Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate

155640-85-0

SC10070

Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate

SC10080 | Bis(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)copper(I) tetrafluoroborate

886061-48-9

SC10080

Bis(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)copper(I) tetrafluoroborate

SC10049 | Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex(2:1)

48209-28-5

SC10049

Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex(2:1)

SC10067 | Copper(II) hexafluoroacetylacetonate, anhydrous,  Cu(CF3COCHCOCF3)2

14781-45-4

SC10067

Copper(II) hexafluoroacetylacetonate, anhydrous,  Cu(CF3COCHCOCF3)2

Change